banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

16 สิงหาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 กรกฎาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19 กรกฎาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22 มิถุนายน, 2022 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7 มิถุนายน, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานขนส่ง
24 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
18 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 2 3 4 11

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,314

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Driver (APK)
สำหรับโทรศัพท์ Android