banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

7 มิถุนายน, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานขนส่ง
24 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
18 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานขนส่ง
6 พฤษภาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
21 เมษายน, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรุ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5 เมษายน, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 2 3 4 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
2
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,145

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS