banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

23 กรกฎาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 กรกฎาคม, 2021 ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
14 พฤษภาคม, 2021 ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย)
3 พฤษภาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
23 เมษายน, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
31 มีนาคม, 2021 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
23 พฤศจิกายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 2 3 4 5 9

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
98
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
70,402

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS