banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

5 เมษายน, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
14 มีนาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาะบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4 มีนาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) – เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์
11 กุมภาพันธ์, 2022 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานขนส่ง
10 มกราคม, 2022 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานขนส่ง
14 ตุลาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9 ตุลาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1 2 3 4 5 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
2
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,203

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS