banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

1 ตุลาคม, 2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
13 กันยายน, 2021 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
30 กรกฎาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
23 กรกฎาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
12 กรกฎาคม, 2021 ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
14 พฤษภาคม, 2021 ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย)
3 พฤษภาคม, 2021 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1 2 3 4 5 6 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
2
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,145

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS