banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

24 กันยายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฏหมาย) และเจ้าพนักงานขนส่ง
18 กันยายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฏหมาย)
14 กันยายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) และเจ้าพนักงานขนส่ง
26 สิงหาคม, 2020 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง)
20 สิงหาคม, 2020 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย) เจ้าพนักงานขนส่ง
11 มิถุนายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
11 มิถุนายน, 2020 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1 4 5 6 7 8 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,197

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS