ระบบแจ้งเตือนการกระทำความผิด แก่ผู้ประกอบการเดินรถแบบอัตโนมัติ

Application นี้เป็น Application สำหรับให้ผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถของผู้ประกอบการขนส่งใช้งาน เพื่อให้สามารถรับทราบการแจ้งเตือนกระทำความผิดในการขับขี่ยานพาหนะของพนักงานและตัวบุคคลผู้ขับขี่เอง ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสร้างความเสียหายได้ พร้อมทั้งสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางกรมการขนส่งทางบก ต้องการประกาศและแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบได้

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 

Link Download สำหรับ IOS – DLT-Noti for IOS
Link Download สำหรับ Adnroid  – DLT-Noit for Android

Link สำหรับผู้ประกอบการลงทะเบียนก่อนใช้งาน Application บนมือถือ (รออนุมัติประมาณ 1-3 วันทำการ)

Link : http://gpstmc.dlt.go.th/dltgps/web/login/ 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ [7 MB]
คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ [6 MB]
ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบแจ้งเตือนการกระทาความผิดแก่ผู้ประกอบการเดินรถในรูปแบบอัตโนมัติ [6 MB]