banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

15 กุมภาพันธ์, 2023 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
31 ตุลาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 ตุลาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16 สิงหาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
25 กรกฎาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
19 กรกฎาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
22 มิถุนายน, 2022 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 2 3 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,147

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS