banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

20 มิถุนายน, 2024 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าทีระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
13 มิถุนายน, 2024 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (แท็กซี่)
5 มิถุนายน, 2024 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (แท็กซี่)
14 พฤษภาคม, 2024 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (แท็กซี่)
15 กุมภาพันธ์, 2023 ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
31 ตุลาคม, 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
17 ตุลาคม, 2022 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1 2 3 11

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,314

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Driver (APK)
สำหรับโทรศัพท์ Android