ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ, ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (แท็กซี่)