เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับเจ้าหน้าที่)

Action Plan การติดตั้ง GPS [737 KB]
แบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้า ผ่านทางกลุ่มไลน์ “ศูนย์ GPS ปฏิบัติการ” [22 KB]
คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูล GPS ของช่างตรวจสภาพ [1 MB]
Web Application v1 [2 MB]
ขั้นตอนการลงข้อมูลความเร็ว GPS ในระบบตรวจการขนส่ง [2 MB]
คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ GPS [9 MB]
คู่มือการจัดทำรายงานสถิติ [4 MB]
การดำเนินการกับรถที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถปิดกิจการ (หนังสือ) [448 KB]
การดำเนินการกับรถที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถปิดกิจการ (ข้อมูลรถ) [55 KB]
การรับรองแบบ GPS-v2 [2 MB]
เทคโนโลยีระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการขนส่งทางถนนเพื่อความปลอดภัย [5 MB]
กราฟชั่วโมงการทำงานและการใช้ความเร็วต้นฉบับ [704 KB]
GPSหนังสือเวียน-ว349 ลว 18 เมย 62 []
คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังและติดตามรถเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค [608 KB]
แบบฟอร์มรายงานรถที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [18 KB]
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มอบอํานาจเปรียบเทียบและแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดของผู้ให้บริการระบบติดตามรถ พ.ศ. 2561 [37 KB]
หนังสือซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่ตรวจพบจากระบบ gps (ว591) [66 KB]
มาตรการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 [86 KB]