เกี่ยวกับศูนย์ฯ GPS

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เปิดกิจกรรมการนำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้บริการแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” สำหรับผู้ประกอบการและประชาชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตาม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการนำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตาม โครงการ”มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของรถ โดยสารสาธารณะผ่านทางแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมงฯ


คลิปวิดิโอสาธิตขั้นตอนการใช้งาน GPS Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไป