ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (แท็กซี่)