ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล