banner

ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังรถที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ตรวจพบจากระบบ GPS


ข่าวรับสมัครงาน

30 กันยายน, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
30 สิงหาคม, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8 พฤษภาคม, 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบสัมภาษณ์) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
30 เมษายน, 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
24 เมษายน, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
21 มีนาคม, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ
14 กุมภาพันธ์, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1 6 7 8 9 10

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Unique IP/วัน)
ผู้เข้าชมวันนี้
2
ผู้เข้าชมสะสม
นับตั้งแต่วันที่ 1/Jan/2021
151,145

นายนุตนันทน์ นุตาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS