ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์