ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล