ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) – เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์