ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง, เจ้าพนักงานขนส่ง, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล