ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล