ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล