ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบข้อเขียน) และ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล