banner

ข่าวรับสมัครงาน

8 พฤษภาคม, 2019ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบสัมภาษณ์) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
30 เมษายน, 2019ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (สอบข้อเขียน) – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
24 เมษายน, 2019ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ
21 มีนาคม, 2019ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ
14 กุมภาพันธ์, 2019ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
1 2 3 4