ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสถิติ

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

job-2019-04-24-01.pdf [2 MB]