ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

20190321-ประกาศรับสมัครงาน [8 MB]