ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

20190211-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.pdf [695 KB]