ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

20190204-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก [1 MB]