ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2019-01-10-รายชื่อผู้ผ่านทดสอบข้อเขียน.pdf [718 KB]