ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

20190107-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก.pdf [1 MB]