ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

20190107-รับสมัคร-จนทบันทึกข้อมูล.pdf [4 MB]