ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

2018-12-11-ประกาศรับสมัคร-เจ้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ [4 MB]