กสทช. ดูงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ขบ.

วันนี้ (27 ส.ค.61) ณ กรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบการโทรคมนาคม 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในโอกาสศึกษาดูงานการบริหารจัดการการขนส่งสาธารณะผ่านระบบออนไลน์ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในการควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยให้บริการแบบออนไลน์ Real-time และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่ตรวจพบจากระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก