ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์