ประกาศศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง(ด้านกฎหมาย)