รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์