ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒) [1 MB]