ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ [2 MB]