ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – เจ้าหน้าที่ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่ระบบงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

[2018-09-13] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [945 KB]