ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [2 MB]