ประกาศกำหนดวันคัดเลือกและประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์