เอกสารดาวน์โหลด(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูล GPS ของช่างตรวจสภาพ (342 downloads) Web Application v1 (239 downloads) ขั้นตอนการลงข้อมูลความเร็ว GPS ในระบบตรวจการขนส่ง (280 downloads) คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการ GPS สำหรับเจ้าหน้าที่ GPS (340 downloads) คู่มือการจัดทำรายงานสถิติ (271 downloads) การดำเนินการกับรถที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถปิดกิจการ (หนังสือ) (222 downloads) การดำเนินการกับรถที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถปิดกิจการ (ข้อมูลรถ) (183 downloads) การรับรองแบบ GPS-v2 (271 downloads) เทคโนโลยีระบบ GPS เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการขนส่งทางถนนเพื่อความปลอดภัย (216 downloads) กราฟชั่วโมงการทำงานและการใช้ความเร็วต้นฉบับ (90 downloads) GPSหนังสือเวียน-ว349 ลว 18 เมย 62 (143 downloads) คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังและติดตามรถเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค (3 downloads) แบบฟอร์มรายงานรถที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (2 downloads)