บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. นายโสภณ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถ ผู้แทนให้การต้อนรับ นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1