ศูนย์ GPS ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นายโสภณ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถ นางสาวสุรัสดา นิปริยาย หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลการเดินรถ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 เพื่อสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด “เดิน ขี่ ขับ ไปกลับปลอดภัย” (14th Thailand Road Safety Seminar : Play your par and share the road) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร