สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าดูงานที่ศูนย์ GPS

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น.
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พร้อมด้วย นางสาวสุรัสดา นิปริยาย หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลการเดินรถ และนายโสภณ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถ เป็นผู้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1