กรมสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลการเดินรถ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS และนายโสภณ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถ เป็นผู้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจากกรมสรรพสามิต นำโดย นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 1