การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำเสนองานพัฒนาระบบติดตามโลจิสติกส์ พร้อมหารือและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารข้อมูลการเดินรถ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS นายโสภณ โพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มกำกับและติดตามการเดินรถ และนางสาวสุรัสดา นิปริยาย นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ นายสายัณห์ คะเชนทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อนำเสนองานพัฒนาระบบติดตามโลจิสติกส์ พร้อมหารือและขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก