ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ – เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัคร-เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์.pdf (192 downloads)