กรมการขนส่งทางบกจัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยมีการจัดทำ คลิป “คู่มือโดยสารรถสาธารณะเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย” ขึ้น ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานนำไปประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้ และในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถสาธารณะ

คู่มือโดยสารรถสาธารณะเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบกได้จัดทำโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้การปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยมีการจัดทำ คลิป “คู่มือโดยสารรถสาธารณะเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ขึ้น ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานนำไปประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถสาธารณะก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ นี้ และในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถสาธารณะ

โพสต์โดย ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018