คณะผู้บริหาร กรมการขนส่งทางบก เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน PTT Thailand MotoGP 2018

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนางผุสดี ศรีสกุลไทย ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ รักษาการขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ในการปฏิบัติหน้าที่จัดรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน PTT Thailand MotoGP 2018 สาย 2 สถานีรถไฟ-สนามช้าง ทั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้ใช้บริการและชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน เพื่อสอบถามการให้บริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี