รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายกมล บูรณพงศ์, นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ GPS เข้าประจำศูนย์อำนวยการบริหารการดูแลประชาชน กรมการขนส่งทางบก: United as One (ศอป.ขบ.) พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของประชาชน ที่มาร่วมงาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One”